KONTAKTY

Šrámkova 419/1, Brno 638 00
IZO: 110023382
tel.: 548 520 786,  
mob. – vedoucí SPC: +420 774 522 136 
mob. – Mgr. et. Mgr. Seidlová Petra +420 702 298 369

E-mail: spc@zsspbrno.cz

SPC SE PŘEDSTAVUJE

Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a základní škole Brno, p.o., Šrámkova 419/1 je školské poradenské zařízení, které je zřízeno při škole.

Zabezpečuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením.

Poskytuje komplexní odbornou pomoc, poradenství a podporu dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením, jejich rodinám, pedagogům mateřských, základních a středních škol, kteří s dětmi, žáky a studenty se sluchovým postižením pracují. Spolupracuje s rodinou, školami, školskými zařízeními a odborníky ze zdravotnictví.