Doporučená hygienická opatření a pravidla provozu školských poradenských zařízení

Vážení klienti, před návštěvou SPC pro SP Brno prosíme o pročtení níže uvedených informací, které vycházejí z doporučených hygienických opatření a pravidel provozu školských poradenských zařízení. Epidemiologická situace je v souvislosti s onemocněním Covid-19 aktuálně stabilní, nadále je
však nutné řídit se aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví týkající se nošení roušek.

Při pohybu v SPC není povinnost nosit ochranné prostředky na nos a ústa ani další ochranné pomůcky. Jejich užívání je na Vašem uvážení. Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění je nadále podmínkou poskytnutí poradenské služby a vyžadujeme jeho podpis po příchodu.

Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytuje nebo se v posledních 14-ti dnech vyskytla jakákoli forma, příznaky respiračního onemocnění, kašel či zvýšená teplota, byli jste v kontaktu s rizikovou osobou s onemocněním COVID-19, zůstaňte doma a kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. V případě zjevných příznaků respiračního onemocnění lze poskytnutí poradenské služby odmítnout, bude však nabídnut náhradní termín vyšetření.

Na pracovišti SPC se, prosím, řiďte pokyny pracovníků SPC a vyvěšenými opatřeními, která se týkají pohybu po budově, odstupech apod. Po příchodu nezapomínejte na dezinfekci rukou. Doporučujeme minimalizovat počet doprovázejících osob, s sebou přinést vlastní psací potřeby (tužka, pero) a pro dítě, žáka hru či hračku (provoz a zejména vybavení čekáren zůstává omezen).

Dojde-li v přijímaných opatřeních ke změnám, uvedeme informace na našich webových schránkách a budete informování po příchodu do SPC.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Kolektiv SPC pro SP Brno

Mgr. Musil Radek
ředitel školy, v. r.