PROVOZ A OPATŘENÍ SPC PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VZHLEDEM KE COVID-19

Od 18. 9. 2020 je povinnost nosit roušky či jiné ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako respirátor, rouška, ústenka, šátek apod., které brání šíření kapének, při pohybu a pobytu ve školských zařízeních.

Za základní opatření je považováno dodržování hygienických pravidel stanovených MZ: dodržování zásad osobní a provozní hygieny, sociální distance, řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních. Žádáme o minimalizování počtu doprovázejících osob!

Prozatím nejsou omezeny návštěvy škol odbornými pracovníky. Jsou součástí výkonu práce, jsou cílené, plánované; nejsou rovněž stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů.

Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZ.

Provoz a opatření vzhledem ke klientům

Vstupující do budovy jsou prostřednictvím vyvěšených informací seznámeni

  • se zákazem vstupu s příznaky infekčního onemocnění,
  • se stanovenými hygienickými a protiepidemickými pravidly včetně dezinfekce rukou,
  • s omezením pohybu a pobytu osob uvnitř budovy (nutný doprovod, omezení provozu čekáren, doporučené rozestupy),
  • s povinností SPC pro SP postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ, další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZ.
  • s možností, kterou má pracovník SPC pro SP i účastník poradenské služby v rizikové skupině – podle svého uvážení pro svoji ochranu může používat prostředky s vyšším stupněm ochrany, např. respirátor a zachovávat sociální distanci.
  • Osobám s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školského zařízení pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Kolektiv SPC pro SP Brno

Mgr. Musil Radek

ředitel školy, v. r.