Informace o provozu školského poradenského zařízení do konce školního roku 2019/2020

Vážení klienti, od 11. 5. 2020 dochází  k obnovení činnosti Speciálně pedagogického centra. Poskytování služeb a provoz Speciálně pedagogického centra bude probíhat za zvýšených epidemiologicko – bezpečnostních opatření, které mají za cíl minimalizovat možnost nákazy nemoci COVID – 19.