KDO JSME

Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a základní škole Brno, p.o., Šrámkova 419/1 je školské poradenské zařízení, které je zřízeno při škole.

Zabezpečuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením.

Poskytuje komplexní odbornou pomoc, poradenství a podporu dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením, jejich rodinám, pedagogům mateřských, základních a středních škol, kteří s dětmi, žáky a studenty se sluchovým postižením pracují. Spolupracuje s rodinou, školami, školskými zařízeními a odborníky ze zdravotnictví.

Odborníci (speciální pedagogové, psycholog, soc. pracovnice) speciálně pedagogického centra jsou zde pro pomoc s výchovou a vzděláváním Vašeho dítěte. Pomohou Vám najít odpovědi na otázky, jak s dítětem komunikovat, co všechno a jak je třeba dítě naučit před zahájením školní docházky.

Služby SPC jsou bezplatné a poskytujeme je dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením a jejich rodinným příslušníkům a pedagogům. Můžete nás kontaktovat kdykoliv, není třeba žádného doporučení.