ZAMĚSTNANCI

Vedoucí SPC

Mgr. Dagmar Bourková

Pracovníci SPC

Mgr. et Mgr. Petra Kaválková

PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph. D.

Mgr. Daniela Brňáková

Bc. Alžběta Janková