Aktuality

  • Vážení rodiče, informuji Vás, že dne 27. 11. 2023 vstupují zaměstnanci naší školy do výstražné stávky. Z důvodu stávky není možné zajistit provoz SPC, a proto provoz SPC bude v tento den přerušen. Předem se omlouvám za možné komplikace, které vám tím mohou vzniknout. Prosím vás o shovívavost. Stávka patří mezi jedno z posledních upozornění pro vládu ČR, ministra školství, že jejich kroky jdou proti kvalitě vzdělávání na našich školách. Bohužel jednání odborných asociací s vládou a ministerstvem školství nedopadla úspěšně. Vláda si trvá na svém. Argumenty odborné veřejnosti nepřijímá. Předem vám děkuji a věřte, že budeme vždy pracovat v zájmu dítěte. Mgr. Radek Musil, ředitel školy
  • Objednávkový formulář SPC pro sluchově postižené při MŠ, ZŠ a SŠ Gellnerka Brno, příspěvková organizace.
  • Studenti, kteří mají zájem vykonat praxi v SPC se objednávají na e-mailové adrese: dagmar.bourkova@gellnerka.cz

KONTAKTY

Šrámkova 419/1, Brno 638 00
IZO: 110023382
tel.: 548 520 786  

SPC SE PŘEDSTAVUJE

Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené při Mateřské škole, Základní škole a Střední škole Gellnerka Brno, příspěvková organizace je školské poradenské zařízení, které je zřízeno při škole.

Zabezpečuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem a žákům se sluchovým postižením.

Poskytuje komplexní odbornou pomoc, poradenství a podporu dětem a žákům se sluchovým postižením, jejich rodinám, pedagogům mateřských, základních a středních škol, kteří s dětmi, a žáky se sluchovým postižením pracují. Spolupracuje s rodinou, školami, školskými zařízeními a odborníky ze zdravotnictví.