Aktuality

KONTAKTY

Šrámkova 419/1, Brno 638 00
IZO: 110023382
tel.: 548 520 786  

SPC SE PŘEDSTAVUJE

Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené při Mateřské škole, Základní škole a Střední škole Gellnerka Brno, příspěvková organizace je školské poradenské zařízení, které je zřízeno při škole.

Zabezpečuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem a žákům se sluchovým postižením.

Poskytuje komplexní odbornou pomoc, poradenství a podporu dětem a žákům se sluchovým postižením, jejich rodinám, pedagogům mateřských, základních a středních škol, kteří s dětmi, a žáky se sluchovým postižením pracují. Spolupracuje s rodinou, školami, školskými zařízeními a odborníky ze zdravotnictví.